09B-100, 09B-100 KINETROL, Thiết bị truyền động van 09B-100, Đại lý KINETROL tại Việt Nam

100% United Kingdom Origin

KINETROL Vietnam

09B-100
DA ACTUATOR MODEL 09 WITH NAMUR ADAPTOR METRIC THREAD
( replacement of 09B-100L)

PTC

2

 

100% United Kingdom Origin

KINETROL Vietnam

164-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 16
( replacement of 164-100L)