BTL5-E17-M0200-HB-F15-C, Cảm biến từ BTL5-E17-M0200-HB-F15-C, Đại lý Balluff tại Việt Nam

Đại lý Balluff tại Việt Nam

Balluff Vietnam

BTL3JMA
BTL7-E570-M0200-HB-F15
Magnetostrictive Sensors
BTL20AW (BTL5-E17-M0200-HB-F15-C) is obsolete