N1AR514-M, N1AR514-M Euchner, Công tắc hành trình N1AR514-M, Đại lý Euchner tại Việt Nam

Đại lý Euchner tại Việt Nam

Công tắc hành trình / công tắc giợi hạn cố định 1 lỗ Euchner N1AR514-M (ORDER NO. 078487)

  • Pittong con lăn
  • Vỏ DIN 43693
  • Con lăn thép ø 8 mm
  • Đầu vào cáp M16x1.5