Martin-eng Vietnam, BB4-100, BB4-100 Martin-eng, Bình canon BB4-100, 35132-100S10-DCP+E, Đại lý Martin-eng tại Việt Nam

 

Martin-eng Vietnam P/N : 35132-100S10-DCP+E
 Model:BB4-100
 XHV BB4-100 AIR CANNON ASM
 Martin® XHV Air Cannons Valve