Proton Vietnam, 00018MC300, Bộ điều khiển CS2G-10, Đại lý chính hãng Proton Vietnam

 

100% UK Origin

Proton Vietnam

00054MC001
DG1030 MKII ; Single Axis Laser Diameter Gauge

100% UK Origin

Proton Vietnam

00018MC300
CS2G-10 ; Extrusion Controller

100% UK Origin

Proton Vietnam

00001CB010
CBS-010m(32ft) Cable