BTL5-P1-M0200-B-KA15, Cảm biến từ BTL5-P1-M0200-B-KA15, Đại lý Balluff tại Việt Nam

Đại lý Balluff tại Việt Nam

Balluff Vietnam

BTL3P5H
BTL7-P511-M0200-B-KA15
Magnetostrictive Sensors
BTL1K0H (BTL5-P1-M0200-B-KA15) is obsolete