N87TT.9E EX, N87TT.9E EX KNF, Bơm lấy mẫu N87TT.9E EX, Đại lý KNF tại Việt Nam

Đại lý KNF tại Việt Nam

100% GermanyOrigin

KNF Vietnam

Type: N87TT.9E
PUMP IP55 230V50/60HZ EX-ATEX N87TT.9E
Note: N87TTE Ex is replaced with N87TT.9E Ex