GPS-2818M-0.5, Cảm biến dịch chuyển GPS-2818M-0.5, GPS-2818M-0.5 NSD, Đại lý chính hãng NSD tại Việt Nam

Đại lý chính hãng NSD tại Việt Nam

100% Japan Origin

NSD Vietnam

Model: GPS-2818M-0.5
Gap Sensor