E1RL-F2-V-0-0, Cảm biến hồng ngoại E1RL-F2-V-0-0, Đại lý chính hãng Fluke Process Instrument Vietnam

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

RAYR3IPLUSNBT1ML
Portable Thermometer (without bluetooth)
 1 µm w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II)
DS 250:1, 700°C to 3000°C (1292 to 5432°F), USB

100% USA Origin

(Raytek) Fluke Process Instrument Vietnam

E1RL-F2-V-0-0
Endurance infrared sensors