Lumel Vietnam, Lumel-Việt Nam, Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel, Đại lý uỷ quyền Lumel tại Việt Nam

Đại lý uỷ quyền Lumel tại Việt Nam

 1. Lumel P30O Transducer- Bộ chuyển đổi đa năng

https://www.lumel.com.pl/en/catalogue/product/transducer-of-pulses-frequency-turns-operation-time-with-ethernet-p30o

Transducer of pulses, frequency, turns, operation time with Ethernet

Bộ chuyển đổi xung, tần số, lượt, thời gian hoạt động với Ethernet

Bộ chuyển đổi lập trình loại P30O Lumel  được sử dụng để chuyển đổi số lượng xung, số giờ làm việc, tần số, chu kỳ và tốc độ quay thành tín hiệu dòng điện hoặc điện áp kỹ thuật số hoặc tiêu chuẩn.

Các đặc điểm kỹ thuât của bộ P30O Lumel  

 • 2 đầu vào xung đa năng.
 • 3 phiên bản:
  • với Ethernet và bộ nhớ trong,
  • với thẻ SD,
  • Tiêu chuẩn,
 • các hàm toán học cho mỗi đầu vào,
 • đặc điểm cá nhân (lên đến 21 điểm) cho mỗi đầu vào,
 • 1 hoặc 2 (tùy chọn) đầu ra cảnh báo,
 • nguồn điện của bộ biến đổi vật thể 24V một chiều. (không bắt buộc),
 • Giao diện RS-485 Modbus RTU Slave, Modbus TCP Slave (tùy chọn),
 • ghi dữ liệu trong:
  • bộ nhớ trong lên đến 4MB,
  • trong thẻ SD / SDHC bên ngoài (tùy chọn),
  • hoặc bộ nhớ hệ thống tệp nội bộ (8GB) (tùy chọn).
 • Cấu hình đầu dò có thể được thực hiện với việc sử dụng các nút, giao diện RS485 và phần mềm eCon hoặc máy chủ WWW,
 • người dùng có thể nâng cấp phần sụn,
 • kích thước bên ngoài: 45 x 120 x 100mm.

Transducer of 1-phase power network parameters with Ethernet.

Order code:

P30O 101100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 101100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 101200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 101202E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 102100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 102200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 102202E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

0:standard,

P30O 112100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

1:SD slot,

P30O 112100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

1:SD slot,

P30O 121100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 121200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 122100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 122200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 122200R2

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

1:output 0/4-20mA,

2:Ethernet

P30O 201100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 201200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 202100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 202200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 202200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

0:standard,

P30O 222200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer, pulse input

2:output 0-10V,

2:Ethernet

 1. Lumel P30P – Bộ chuyển đổi tín hiệu điện- transducer

https://www.lumel.com.pl/en/catalogue/product/transducer-of-1-phase-power-network-parameters-with-ethernet-p30p

Bộ chuyển đổi thông số mạng điện 1 pha Ethernet

Lumel P30P là một bộ chuyển đổi được thiết kế để đo các thông số mạng điện 1 pha. Bộ chuyển đổi P30P có thể đo và ghi lại tới 16 thông số.

Tín hiệu đầu ra được cách ly với tín hiệu đầu vào và nguồn điện. P30P có chức năng đo lường lập trình và các chức năng bổ sung.

Các tham số lập trình có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các nút, thông qua giao diện RS-485 và phần mềm e-con miễn phí hoặc Ethernet hoặc bất kỳ trình duyệt web nào

Đầu dò có sẵn trong 3 phiên bản:

 • căn bản,
 • với thẻ SD / SDHC,
 • với Ethernet và bộ nhớ hệ thống tệp nội bộ.

Các tính năng và chức năng:

 • Đầu vào:
  • analog (có thể lập trình): 1 / 5A
  • điện áp: 100 hoặc 230V
 • Đầu ra:
  • 1 x analog 0/4 ... 20mA hoặc 0 ... 10V
  • 1 x rơ le, có thể thay đổi tùy chọn thành đầu ra tương tự 0/4 ... 20mA hoặc 0 ... 10V
  • 1 x rơ le bổ sung, có thể thay đổi tùy chọn thành 0 ... 24V một chiều. cung cấp đầu ra
 • LCD 2 x 8 ký tự với đèn nền LED
 • Nguồn cung cấp: 85..253 V a.c./d.c. hoặc 20 ... 40 V a.c./d.c., / 20 ... 60 V a.c.
 • Chuyển đổi các giá trị đo thành tín hiệu đầu ra trên cơ sở của đặc tính tuyến tính riêng lẻ
 • 1 hoặc 2 rơle cảnh báo không có tiếp điểm hoạt động ở 6 chế độ
 • Đầu ra cung cấp bổ sung 24 V một chiều khi bật / tắt 30 mA (tùy chọn).
 • Ghi tín hiệu đầu vào trong tệp nội bộ, trên thẻ SD / SDHC (tùy chọn) hoặc bộ nhớ hệ thống tệp nội bộ (tùy chọn).
 • Giao diện RS-485 Modbus RTU.
 • Chế độ RS-485 Master / Monitor - khả năng thăm dò 1 thiết bị.
 • Hỗ trợ SD / SDHC (tùy chọn).
 • Giao diện Ethernet 10/100 BASE-T (tùy chọn).
 • Giao thức: Modbus TCP / IP, HTTP, FTP.
 • Dịch vụ: máy chủ www, máy chủ ft p, máy khách DHCP
 • Kích thước: 45 x 120 x 100mm

Order code:

P30P 11011100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

1:inputs 100V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 11011103E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

1:inputs 100V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21011100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21011200E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21011202E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21021100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21111100E0

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21211100E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA

P30P 21211200E1

Transducer - Bộ chuyển đổi tín hiệu Lumel

Progr. transducer of 1-phase param.

2:inputs 230V, 1/5A

1:OUT1 analog 0/4-20mA