VT240S-037HA04-000Y000, VT240S-037HA04-000Y000 STO Function, Đại lý chính hãng Meidensha Vietnam

Meidensha Vietnam

Model: VT240S-037HA04-000Y000
STO Function, Latest LCD OP
Inverter ( repalce for VT240S-037HA00-000X000 )