PVS58N-011AGR0BN-0013, PVS58N-011AGR0BN-0013 Pepperl + Fuchs, Đại lý Pepperl + Fuchs tại Việt Nam

pvs58n-011agr0bn-0013-pvs58n-011agr0bn-0013-pepperl-fuchs-dai-ly-pepperl-fuchs-tai-viet-nam.png

Liên hệ tư vấn

Mr Hà

ha@pitesco.com

0914.643.179

live:ha_1652

PVS58N-011AGR0BN-0013, PVS58N-011AGR0BN-0013 Pepperl + Fuchs, Đại lý Pepperl + Fuchs tại Việt Nam

Bộ mã hoá vòng quay PVS58N-011AGR0BN-0013

00% EU
Origin

P+F Vietnam

Code: PVM58N-011AGR0BN-1213
Encoder

PTC

3

 

100% EU
Origin

P+F Vietnam

Code: RHI90N-0EAK1R61N-01024
Encoder

PTC

4

 

100% EU
Origin

P+F Vietnam

Code: PVS58N-011AGR0BN-0013
Encoder

PTC

2

 

100% EU
Origin

P+F Vietnam

Code: ENI58IL-H15BA5-1024UD1-RC2
Encoder

 

 

Bài viết liên quan