IFM Vietnam-Chuyên cung cấp thiết bị IFM Vietnam-Đại lý IFM tại Việt Nam

Đại lý IFM tại Việt Nam

100% EU Origin

IFM Vietnam

Code:   IGT213
Description: IGKC012-ASKG/M/V4A/10M/WH
Inductive sensor