PVMET 75, PVMET 75 Rainwise, Trạm giám sát thời tiết PVMET 75, Đại lý Rainwise tại Việt Nam

Đại lý Rainwise tại Việt Nam

Xem thêm chi tiết tại đây !

100% USA/ EU Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: PVMET 75
Weather Station