IEF-SN-10, Cảm biến lưu lượng IEF-SN-10, Đại lý chính hãng Dwyer Vietnam

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

IEF-SN-10
Flow Sensor / Transmitter

100% USA Origin

Dwyer Vietnam

FS-2
Flow switch sensor