S25 GSS25, 150013025, Cảm biến lưu lượng S25 GSS25, Đại lý ELETTA tại Việt Nam

Đại lý ELETTA tại Việt Nam

100% Sweden Origin

ELETTA Vietnam

Code: 150013025 Flow Sensor
Flow switch
Typ S25 GSS25