ESD3000, ESD3000 EMC PARTNER, Thiết bị kiểm tra tĩnh điện ESD 3000, Đại lý EMC PARTNER tại Việt Nam

Đại lý EMC PARTNER tại Việt Nam

Thiết bị kiểm soát tĩnh điện ESD3000 có thiết kế  kết cầm tay nhỏ gọn thiện với người dùng. Với các kết cấu module rời, cho phép cấu hình theo yêu cầu người sử dụng. Bên cạnh đó, thiết bị đo tĩnh điện ESD3000 được trang bị thêm các ứng dụng gúp mở rộng mạng lưới kết nối.

Mã sản phẩm: ESD3000 + DN1 + RM32 ESD Simulator

Mô tả: ESD Simulator, 30kV air & contact discharge, IEC network

- include ESD mainframe, batteries, battery charger & carrying case

- include ESD3000DN1, IEC 61000-4-2, 150pF/330ohm network

- include ESD3000RM32, 30kV discharge module

- include factory calibration

Tùy chọn:

Discharge Networks (DNx): ESD3000 & RM32 required. Up to 30kV Air- and Contact Discharges

  • DN1 (150pF / 330 Ohm)
  • DN2 (330 pF, 2000 Ohm)
  • DN3 (150 pF, 2000 Ohm)
  • DN4 (500 pF, 5000 Ohm)
  • DN5 (500 pF, 500 Ohm)
  • DN6 (330 pF, 330 Ohm)

Discharge Modules (DMx) : ESD3000 required. Up to 16kV Air / 10kV Contact Discharges

  • DM1 (150pF, 330 Ohm)
  • DM4 (100pF / 1500 Ohm)
  • DM6 (100pF / 1500 Ohm)

 

Hãy liên hệ với chúng tôi - Pites  nhà phân phối  sản phẩm của SCHLICK  tại thị trường Việt Nam sẵn sàng tư vấn, thiết kế, lắp đặt, và hướng dẫn vận hành các thiết bị, máy móc mà công ty đã cung cấp sớm nhất trong vòng 24 -48 giờ làm việc.