IH581.1400R63.01024 - Bộ mã hoá vòng quay IH581.1400R63.01024 - Đại lý Global Encoder tại Việt Nam

Đại lý Global Encoder tại Việt Nam

100% Germany Origin

Global encoder
Vietnam

IH581.1400R63.01024
Encoder Incremental
* Housing: 58 mm
* Hollow Shaft: 14 H7 mm
* Connector: 2 m Cable
* Connection Location: Radial
* Output Signals: A+B+Z + A+B+Z
* Output: Push-Pull
* Supply Voltage: 4.75 to 30 VDC
* Pulse / Rev.: 1024