N922FTE 16L, N922FTE 16L KNF, Bơm định lượng N922FTE 16L, Đại lý uỷ quyền KNF tại Việt Nam

Đại lý uỷ quyền KNF tại Việt Nam

Xem thêm chi tiết tại đây !

KNF Vietnam

New ID: 345010/345021
PUMP N922FTE-AC1 -AC1 230V 50HZ EU 16L
Old ID: 311313/311291 PUMP IP54 EU 230V50/60HZ N922FTE 16L