PVMET 330, PVMET 330 Rainwise, Trạm giát sát năng lượng mặt trời PVMET 330, Đại lý Rainwise tại Việt Nam

100% USA/ EU Origin

Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam

Model: PVMET 330
Solar Monitoring Station