Labthink Vietnam, RGT-01, Phân tích bao bì chân không RGT-01, Đại lý Labthink Vietnam

Dải kiểm tra (Khí dư): 0 ~ 15 mL(tiêu chuẩn) 

Độ chính xác (Khí oxy dư):

 ±0.1 mL (Thể tích khí  0 - 5 mL)

 ±0.3 mL (Thể tích khí  5 - 10 mL)

 ±0.5 mL (Thể tích khí  10-15 mL)

Áp suất: 0 ~ -90 KPa

Độ chính xác: 0.25 KPa

Kích thước cổng: Φ6 mm

Kích thước: 580 mm (L) x 320 mm (W) x 540 mm (H)

Nguồn điện: 220VAC 50Hz / 120VAC 60Hz