Mpm Vietnam, Mpm ghbm, Mpm ghbm Vietnam,  Micro Praezision Marx Vietnam, Mô-đun vận hành Micro Praezision Marx, Đại lý Micro Praezision Marx tại Việt Nam

100% GERMANY Origin

MPM VIETNAM

1015994A SENSOR
3.ASK.09.03

GAP/Crash/Dress sensor with contact
signal transmission, 7-way, cable 3m,
stainless steel housing, acc. to drawing-# 33-040-365.