PM-Q20064-11, PM-Q20064-12, C18305 - 1, D31705 - 1, M402SD07G, CS-3F, PowerFlex 40 22B-D6P0N104, Thiết bị cung cấp bởi PTC Việt nam

Van đĩa xoay RDV DN200:
- Model: PM-Q20064-11
- Vật liệu đĩa van và vòng chèn bằng thép Tungsten (wonfram).
-  Nhiệt độ làm việc cao nhất: 450oC.
-  Áp suất tối đa 10 bar.
- NSX:  Tai & Chyun.
- Điều kiện kỹ thuật kèm theo:
+ Phải cung cấp đầy đủ bản vẽ kỹ thuật kèm theo của Van.
+ Khi lắp đặt thử nghiệm có nhân viên kỹ thuật của hãng Tai & Chyun hổ trợ tại công trường;
+ Lắp đặt tương thích với hệ thống hiện hữu của nhà máy, không điều chỉnh kết cấu hiện hữu của nhà máy.
Van đĩa xoay đôi RDDV DN225:
- Model: PM-Q20064-12
- Vật liệu đĩa van và vòng chèn bằng thép Tungsten (wonfram).
- Nhiệt độ làm việc cao nhất: 450oC.
- Áp suất tối đa 10 bar.
- NSX: Tai & Chyun.
- Điều kiện kỹ thuật kèm theo:
+ Phải cung cấp đầy đủ bản vẽ kỹ thuật kèm theo của Van.
+ Khi lắp đặt thử nghiệm có nhân viên kỹ thuật của hãng Tai & Chyun hổ trợ tại công trường;
+ Lắp đặt tương thích với hệ thống hiện hữu của nhà máy, không điều chỉnh kết cấu hiện hữu của nhà máy.
Loadcell máy cấp than
- Model: C18305 - 1
- Force tranducer: SSM-EV-100
- Capacity: 100 lbf
- Serial: 685040
- Bao gồm vỏ bảo vệ, dây dẫn và giá đỡ.
NSX: Stock
Board điều khiển máy cấp than.
Board mạch chủ CPU 196NT (196NT CPU Plate)
Model: D31705 - 1
NSX: Stock
Màn hình LCD máy cấp than.
Type: M402SD07G
NSX: Stock
Speed sensor (Cảm biến tốc độ)
- Model: CS-3F
- Code: 21-005
- Dải đo: 0-2000 pulse/ sec
NSX: Stock
Frequency Converter (Biến tần điều khiển động cơ máy cấp than).
- Model: PowerFlex 40 22B-D6P0N104
NSX: Allen Bradley
Đầu đo nhiệt độ đầu ra bộ phân ly
- Type: PT100
- Dãi đo (Range): -200 ÷ 500 Deg C
- Kiểu ren kết nối M27x2
- Chiều dài 500x400mm
- Đường kính vỏ: 20mm
- Vật liệu: sứ đặc biệt chống mài mòn
- P/N: M-11567-01.
NSX: Yamari