AX5106-0000-0200, Bộ điều khiển servo AX5106-0000-0200, AX5106-0000-0200 BECKHOFF, Đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

Đại lý BECKHOFF tại Việt Nam

BECKHOFF Vietnam

Code: AX5106-0000-0200
Digital Compact Servo Drive, 1-axis module, 100…480 V AC, rated output current 6 A,
EtherCAT interface, OCT, hardware version 2.0, firmware version version 2.06