CCN-8-Fwd-LR2K0306, Nút điều khiển băng tải CCN-8-Fwd-LR2K0306, Đại lý chính hãng Atrax Việt Nam

Nút điều khiển băng tải CCN-8-Fwd-LR2K0306, Đại lý chính hãng Atrax Việt Nam

 

Atrax Art number: PE-CAB-M08-M-F-2.0
Vietnam M8 4 Pin Male to Female cable 2m
Atrax Art number: AS-CAB-M12-M-F-2.5
Vietnam AS-i M12 Male to Female cable 2.5m
Atrax Art number: MS-CAB-C16-4-18-4.0
Vietnam 3-Phase C16-4 pin Power Cable 4m
Atrax Art number: CCN-8-FWD-LR2K0306
Vietnam Conveyor Control Node Forward
Atrax Art number: CCN-8-FWD-LR2K0304
Vietnam Conveyor Control Node Forward
Atrax Art number: PE-CAB-M08-M-F-2.0
Vietnam M8 4 Pin Male to Female cable 2m 
Atrax Art number: PE-CAB-M08-M-F-5.0
Vietnam M8 4 Pin Male to Female cable 5m 
Atrax Art number: AS-CAB-M12-M-F-2.5
Vietnam AS-i M12 Male to Female cable 2.5m
Atrax Art number: MS-CAB-C16-4-18-6.0
Vietnam 3-Phase C16-4 pin Power Cable 6m