UNTCH-10KN, UNTCH-10KN Unipulse, Cảm biến cân UNTCH-10KN, Đại lý Unipulse tại Việt Nam

APEM VIETNAM CT41-001N020
 CT Series Toggle Switch Sensing
 MOQ = 1PACK = 100pc; Hãng không bán lẻ
,  Vietnam Code: 3100D-3-FM-1-1-LCD
 SERIES 3100D EXPLOSION-PROOF DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
Fantech Vietnam Code: CE254D
 Gamma Downflow Series
 Centrifugal
M-system Vietnam Model: VOS-E-1632
 POSITION TRANSMITTER
M-system Vietnam Model: VOS-E-2632
 POSITION TRANSMITTER
Pepperl-Fuchs
 Vietnam
Correct Model: PXV100-F200-B25-V1D
 Optical reading head
Planar Monolithics Industries (PMI) Vietnam Part No: 27314960
 Model: TD-50M4G-CD-SFF
 50MHz to 4.0GHz Threshold Detector
Planar Monolithics Industries (PMI) Vietnam Part No: 27331940
 Model: TD-1G12G-RL-CD-SFF-NH
 1.0 to 12.0 GHz Threshold Detector
Rittal Vietnam Replacement by RITTAL VXVX8418000/8418000
 Baying enclosure system VX25 Electronic enclosure
Sinfonia Vietnam Model: HB-5
 Brake
Unipulse Vietnam Model: UNTCH-10KN
 Load Cell
Unipulse Vietnam Model: UNTCH-20KN
 Loadcell
Unipulse Vietnam Model: UNTCH-50KN
 Loadcell
Wise Vietnam Code: T5014N1EI3134S1+A5000BXBX0FEA(1)AA300 (U175,T45,L200)
 Dụng cụ đo nhiệt độ T501-100N 0-400 L200
 Loại T501. Vật liệu: vỏ inox 304SS, que dò inox 316SS
 Đường kính mặt: 100mm. Chân ren 1/2"NPT+ MT. Chân sau lêch tâm có vành
 Dãy nhiệt: 0~400°C
 Độ chính xác: + 2%
 Chiều dài que dò 200mm..Phi que 10.0mm. Dây dài 05 mét.
 Không có dầu glycerin bên trong
 +Thermowell A5000*304SS*1/2NPT(F)(M)*U175*T45*L200 (10.0mm, 1/2MT+NPT, 316SS stem, High alarm)
ZTS Vietnam Model: ZFA250N-18MF-YB (ngừng sản xuất )
 Replaced model: ZFA250N-18MF-YW
 MOQ = 2pcs
 Coaxial Fixed Attenuator
ZTS Vietnam Model: ZFA250N-18MF-YB (ngừng sản xuất )
 Replaced model: ZFA250N-18MF-YM
 Coaxial Fixed Attenuator
ZTS Vietnam Model: ZFA250N-18MF-YB (ngừng sản xuất )
 Replaced model: ZFA250N-18MF-YT
 Coaxial Fixed Attenuator