CMD5B1000-010, CMD5B1000-010 GREYSTONE, Cảm biến khí CMD5B1000-010, Đại lý GREYSTONE tại Việt Nam

Đại lý GREYSTONE tại Việt Nam

100% Canada Origin

GREYSTONE Vietnam

Model: CMD5B1000-010 Carbon Monoxide Detector/ CO Sensor
Wall/Surface Mount Carbon Monoxide Detector, No Relay, 0-10Vdc out put