ST1B Watts Water Technologies, Bộ điều áp ST1B, Đại lý chính thức hãng Watts tại Vietnam

Đại lý chính thức hãng Watts tại Vietnam

ST1B WATTS Bộ điều áp  chất liệu bằng nhôm có mặt bích đạt tiêu chuẩn EN 88-2. Kiểm soát đóng cửa. Thích hợp cho khí sản xuất, khí tự nhiên, khí hóa lỏng (LPG), khí không xâm thực và không khí.

  • Áp suất đầu vào ST1B: P2+30 mbar up to 1 bar
  • Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -15 ÷ 60 ° C.
  • Tối đa áp suất đầu ra 450 mbar, 200 mbar cho STR DN 125-150
  • Tối đa áp suất đầu vào 1 bar

Order code ST1B WATTS

ST1B65

 009.0270.203

 DN 65

 With red spring 25-80 mbar

 ST1B65

 009.0270.204

 DN 65

 With violet spring 60-120 mbar

 ST1B65

 009.0270.206

 DN 65

 With blue spring 100-220 mbar

 ST1B65

 009.0270.207

 DN 65

 With white spring 200- 450 mbar

 ST1B80

 009.0271.201

 DN 80

 With neutral spring 10-30 mbar

 ST1B80

 009.0271.203

 DN 80

 With red spring 25-80 mbar

 ST1B80

 009.0271.204

 DN 80

 With violet spring 60-120 mbar

 ST1B80

 009.0271.206

 DN 80

 With blue spring 100-220 mbar

 ST1B80

 009.0271.207

 DN 80

 With white spring 200- 450 mbar

 ST1B100

 009.0272.201

 DN 100

 With neutral spring 10-40 mbar

 ST1B100

 009.0272.203

 DN 100

 With red spring 30-70 mbar

 ST1B100

 009.0272.204

 DN 100

 With violet spring 60-110 mbar

 ST1B100

 009.0272.205

 DN 100

 With brown spring 100-210 mbar

 ST1B100

 009.0272.207

 DN 100

 With white spring 200- 450 mbar

 ST1B125

 009.0273.001

 DN 125

 With neutral spring 10-30 mbar

 ST1B125

 009.0273.003

 DN 125

 With red spring 25-75 mbar

 ST1B125

 009.0273.005

 DN 125

 With brown spring 70-120 mbar

 ST1B125

 009.0273.007

 DN 125

 With white spring 110-170 mbar

 ST1B125

 009.0273.006

 DN 125

 With black spring 140-200 mbar

 ST1B150

 009.0274.001

 DN 150

 With neutral spring 10-30 mbar

 ST1B150

 009.0274.003

 DN 150

 With red spring 25-75 mbar

 ST1B150

 009.0274.005

 DN 150

 With brown spring 70-120 mbar

 ST1B150

 009.0274.007

 DN 150

 With white spring 110-170 mbar

 ST1B150

 009.0274.006

 DN 150

 With black spring 140-200 mbar