T25-W30, T25-W30 AMPTRON, Bộ chuyển đổi tín hiệu công suất T25-W30, Đại lý AMPTRON tại Việt Nam

Đại lý AMPTRON tại Việt Nam

100% Thailand Origin

AMPTRON VIETNAM

T25-W30 Transducer / Sensing
3P4W unbalanced load
Watt Transducer, I/P  400/110V, CT600/1A, Range 0-400kW, O/P 4-20mA, Aux.110-230Vac/dc, Class 0.5