SN05D08-552-M, SN05D08-552-M Euchner, Công tắc giới hạn SN05D08-552-M, Đại lý Euchner tại Việt Nam

Đại lý Euchner tại Việt Nam

Công tắc giới hạn Euchner series SN... model SN05D08-552-M (ORDER NO. 085905) 8 mm, cơ học

  • Khoảng cách pittong 8 mm
  • Vỏ thẳng đứng, không có mặt bích
  • Cấp bảo vệ IP67 tiêu chuẩn IEC 60529