124-100, 124-100 Kinetrol, Thiết bị truyền động 124-100, Đại lý Kinetrol tại Việt Nam

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

124-100
DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 12

PTC

8

 

100% United Kindom Origin

KINETROL Vietnam

074-100
 DOUBLE ACTING ACTUATOR MODEL 07