E30A042 - Hệ thống giám sát bảng điều khiển E30A042 - E30A042 Veris - Đại lý chính hãng Veris tại Việt Nam

Đại lý chính hãng Veris tại Việt Nam

100% USA Origin

Veris  Vietnam

Model:  E30A042 Power Meter
Branch Circuit Power Meter
Mtr,BrPwr,AuxPwr,3/4in,2x21-100A,4Aux