Osensa-Vietnam, Osensa Vietnam, Cảm biến Osensa, Chuyên cung cấp Osensa, Đại lý chính hãng Osensa tại Việt Nam

Osensa Vietnam

Model: FTX-301-PWR+
Item No.: FGA-0055B
Thermometer, 3 Channel

Osensa Vietnam

Model: PRB-GB3-10M-ST-L
Item No.: FGA-0062A
Temperature Sensor