Shinyei-Vietnam, Shinyei Vietnam, Thiết bị điều khiển độ ẩm Shinyei, Đại lý Shinyei tại Việt Nam

Đại lý Shinyei tại Việt Nam

 

100% Japan Origin

Shinyei  Vietnam

Model:  AES-FPM-4
Particle Sending Monitor
(Alarm + Ethernet + Wi-Fi)