Bamo-Vietnam, Bamo Vietnam, BAMO Mesures SAS,Thiết bị phân tích và đo lường Bamo, Đại lý Bamo tại Việt Nam

Đại lý Bamo tại Việt Nam

  • Tên thiết bị: Máy phát hiện rò rỉ trên sàn Maximat LWC BX BAMO
  • Mã đặt hàng:  BAMO Maximat LWC BX
  • Nhà sản  xuất: BAMO
  • Nhà cung cấp: BAMO Việt Nam, Nhà phân phối Bamo Việt Nam, BAMO distributor Vietnam

Mô tả sản phẩm:

Máy dò rò rỉ nhỏ gọn MAXIMAT LWC BX được sử dụng để phát hiện rò rỉ hoặc lan truyền chất lỏng gây ô nhiễm nước. Do chiều cao phát hiện ngắn của chất lỏng, khoảng 1 mm, ngay cả lượng rò rỉ nhỏ cũng có thể được phát hiện một cách đáng tin cậy. Thiết bị này được sử dụng để phát hiện rò rỉ các chất gây ô nhiễm nước.

Ứng dụng : Phát hiện rò rỉ theo Đạo luật Tài nguyên Nước của Đức (WHG) đối với các bồn và sàn chứa chất lỏng gây ô nhiễm nước, dẫn điện, không cháy đang được sử dụng.

Thông số kĩ thuật:

Detection:  Capacitive high-frequency sensor, fail-safe detector

Ambient temperature: -20 ... +60 °C

Operating pressure: Atmospheric; Limits: 0.8 to 1.1 bar

Housing head: PBT, fibre-glass reinforced

Protection:  IP67 (not suitable for permanent immersion)

Power supply: 15 ... 27 V DC

Các sản phẩm tương tự

MAXITOP LWC B

556-05 Maxitop LWC B Leak detector on floor/ máy phát hiện rò rỉ trên sàn

BAMO, Maxitop LWC B Leak detector on floor/ máy phát hiện rò rỉ trên sàn

BES 680

540-02 BES 680 Floor leak detection/máy phát hiện rò rỉ trên sàn

BAMO, Floor leak detection/máy phát hiện rò rỉ trên sàn

MAXITOP LW C

556-03 MAXITOP LW C Leak detector/ máy phát hiện rò rỉ

BAMO, MAXITOP LW C Leak detector/ máy phát hiện rò rỉ

https://www.bamo.eu/international/s4_page2614.htm