D633-328B, Van điều khiển lưu lượng D633-328B, D633-328B Moog, Đại lý Moog tại Việt Nam

Đại lý Moog tại Việt Nam

MOOG Vietnam

Model: D633-328B
Valve / DIREKTGESTEUERTES VENTIL R16KO1M0NSP2