P30U 101100M1, P30U 101100M1 Lumel, Bộ chuyển đổi tín hiệu P30U 101100M1, Đại lý Lumel tại Việt Nam

Đại lý Lumel tại Việt Nam

Lumel Vietnam

Code: P30U 101100M1
Progr. transducer, temper., dc input
1:output 0/4-20mA,
0:no SD slot,
1:second relay
1:supply 85-253Vac/dc
00:standard version
M:English/Polish version
1:QI certificate