FT-3400-100-1C32, FT-3400-100-1C32 Onicon, Đồng hồ đo lưu lượng FT-3400-100-1C32, Đại lý Onicon tại Việt Nam

Đại lý Onicon tại Việt Na

100% USA Origin

Onicon  Vietnam

Code: FT-3400-100-1C32
Flow Meter
Single turbine insertion flow meter with freq, Pulse, Iso Analog, 24V AC/DC, NEMA 4 Encl with 10' PVC cbl, for pipes 3-72".