TLX-200AP, Thiết bị đo mức TLX-200AP, Đại lý chính hãng Towaseiden Vietnam

100% Japan Origin

Towaseiden Vietnam

Model: TLX-200AP
Sounding level meter ; Flange conn: JIS 5K100A FF (SS400)
Output: DC 4~20mA (MAX350Ω)
Wire: dia. 2 ; Measuring range: 0.5-2m
(AC100 or AC200V) = Confirm AC khi đặt hàng