SLmini 3060-i4, InteliSENS SLmini-i4, Máy đo chiều dài cáp không tiếp xúc SLmini 3060-i4, Đại lý Proton tại Việt Nam

Đại lý Proton tại Việt Nam

Proton 00060MC002
Proton SLmini 3060-i4
InteliSENS® SLmini-i4 non-contact speed and length measurement gauge
Cảm biến đo tốc độ và chiều dài cáp proton
Proton Vietnam
Proton 00060MC050
Proton PSU-BOB-SL i4
Break out box for the 44 pin terminal strip on the SL/SLR and Slmini / SLRmini gauge
Phụ kiện cho bộ cảm biến Slmini proton
Proton Vietnam
Proton 00053CE001 Connector
Proton DB44_003m(9.8ft) Cable
BOB-i4 Connection Cable with 44 PIN D-Type Connectors
Phụ kiện cho bộ cảm biến Slmini proton
Proton Vietnam