FT-3220-13111-2121-101, FT-3220-13111-2121-101 Onicon, Đại lý Onicon tại Việt Nam

Máy đo lưu lượng điện từ nội tuyến FT-3000 có nhiều kích cỡ khác nhau và sẽ được định cấu hình tại nhà máy để dễ dàng lắp đặt và khởi động. Các ứng dụng điển hình bao gồm giám sát nước làm mát, nước nóng, nước ngưng tụ và nước sinh hoạt.

Các ứng dụng tiêu biểu

Máy đo FT-3000 Series lý tưởng cho nước lạnh, nước nóng, nước sinh hoạt, nước ngưng tụ và nguồn cấp cho nồi hơi.

Highly Accurate

Individually wet-calibrated with flow measurement accuracy from 0.2% to 0.4% of reading, depending on the transmitter type.

Simple Installation and Commissioning

Each meter is factory programmed and ready for use upon delivery.

Low Maintenance

No moving parts and durable construction provide years of maintenance-free service.

Simplified Installation and Commissioning

Each meter is fully configured and programmed before it leaves the factory and is ready for use upon delivery.