AM1950, AM1950 ACCUMAC, Đầu dò nhiệt độ AM1950, Đại lý ACCUMAC tại Việt Nam

Đại lý ACCUMAC tại Việt Nam

Đầu dò nhiệt đồ  điện trở tiêu chuẩn (SPRT) được sử dụng để đo nhiệt độ trong khoảng từ -189,3442°C đến 660,323°C trên Thang nhiệt độ tiêu chuẩn quốc tế năm 1990 (ITS-90). Đầu dò của chúng được sử dụng rộng rãi làm tiêu chuẩn hoặc dùng để tham chiếu để hiệu chuẩn các đầu dò nhiệt đồ  khác và để đo nhiệt độ chính xác trong các phòng thí nghiệm sơ cấp và thứ cấp và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ITS-90 cho đầu dò nhiệt đồ  tiêu chuẩn chất lượng cao và giá thành cạnh tranh.

Chi tiết kỹ thuật

Model AM1960

Model  AM1950

Model  AM1860

Model  AM1850

Temperature Range

-200°C to 670°C

200°C to 500°C

-200°C to 670°C

-200°C to 500°C

Nominal Resistance at 0°C

25.5 Ω

25.5 Ω or 100 Ω

Resistance Ratio

W(Ga) ≥ 1.11807

W(Hg) ≤ 0.844235

W(Ga) ≥ 1.11807

W(Hg) ≤ 0.844235

Repeatability

<0.001°C

<0.0015°C

 

Long Term Drift at 0.01°C*

<0.003°C at TPW after 100 hours at 661°C,<0.005°C/year typical

<0.002°C at TPW after 100 hours at 500°C, <0.004°C/year typical

<0.003°C at TPW after 100 hours at 661°C,<0.01°C/year typical

<0.002°C at TPW after 100 hours at 500°C,<0.008°C/year typical

Thermal Shock

<0.001°C after 10 thermal cycles from minimum to maximum temperature

<0.0015°C after 10 thermal cycles from minimum to maximum temperatures

Self-heating

0.0015°C at 1 mA current

Measurement Current

1 mA

Insulation Resistance

>1000 MΩ at room temperature

Sheath Material

Quartz

Inconel™

Sheath Dimensions

7mm (OD) x 500mm (L)

7mm (OD) x 480mm (L)

6.35mm (OD) x 500mm (L)

6.35mm (OD) x 480mm (L)

External Leads

Insulated copper wire, 4 leads, 2.5 meters

Teflon™ insulated copper wire, 4 leads, 2.5 meters

Termination

Gold-plated spade

Gold-plated spade

Handle Dimension

21mm (OD) x 80mm (L)