R260/20, Máy biến áp R260/20, R260/20 Noratel, Đại lý chính hãng Noratel tại Việt Nam

Đại lý chính hãng Noratel tại Việt Nam

Noratel  RV30806-20
Artnr.: 4-103-200085
Noratel VARIO VARIABLE TRANSFORMERS
 biến áp điều khiển/ biến áp điều chỉnh
Noratel Vietnam
Noratel  R260/20
Artnr.: 4-101-100205
Noratel VARIO VARIABLE TRANSFORMERS
P:230V, 50-60Hz
S:0-260V, 20A, IP00
 biến áp điều khiển/ biến áp điều chỉnh
Noratel Vietnam