82SR0023, Thiết bị truyền động khí nén 82SR0023, Đại lý chính hãng Valbia Vietnam

Valbia Vietnam

Order code : 82SR0023
Description : Pneumatic actuator , SPRING RETURN, mod 230, F16, CH46, temp -20°C +85°C, spring set 06