EX-500mk II-G3, EX-500mk II-G3 Chiyoda Seiki, Đại lý Chiyoda Seiki tại Việt Nam

100% Japan Origin

Chiyoda Seiki  Vietnam

Model: EX-500mk II-G3 
Pressure regulator
conf chỉ định chất lỏng trước khi đặt hàng