S2 FSS125, 140014125, Cảm biến lưu lượng S2 FSS125, Đại lý ELETTA tại Việt Nam

Đại lý ELETTA tại Việt Nam

00% Sweden Origin

ELETTA Vietnam

Code: 140014125 Flow Sensor
Flow switch
Typ S2 FSS125
Mounting design / flow direction: D (L) - from bottom to top