Roka Vietnam, NIHON ROKA KOGYO vietnam, Lọc dầu Miracle Boy, Đại lý NIHON ROKA KOGYO tại Việt Nam

Nippon Filtration Industry Co., Ltd. là một công ty chuyên về thiết bị lọc chất lỏng.

MIRACLE BOY là thương hiệu ban đầu của thiết bị lọc siêu chính xác cao cho dầu bôi trơn và dầu thủy lực của Nippon Filtration Industry Co., Ltd.
Chúng tôi cam kết hoàn toàn sản xuất trong nước và sản xuất tại xưởng của chính mình.
Chúng tôi đề xuất quản lý bảo trì thiết bị mới nhất dựa trên các kỹ thuật truyền thống.