PC-M-0600 0000X000X00, PC-M-0600 0000X000X00 Gefran, cảm biến vị trí PC-M-0600 0000X000X00, Đại lý Gefran tại Việt Nam

Đại lý Gefran tại Việt Nam

100% Italy Origin

Gefran Vietnam

PC-M-0600 0000X000X00
F003898
position sensor