Bar-gmbh Vietnam, GTD-163/180-V27-G-BE, The pneumatic quarter-turn actuator GTD-163/180-V27-G-BE, Đại lý chính hãng Bar-gmbh Vietnam

 

100% Germany Origin

Bar-gmbh Vietnam

Code: GTD-163/180-V27-G-BE
Description: The pneumatic quarter-turn actuator