563YH-500kgs, Cảm biến tải 563YH-500kgs, Đại lý chính hãng Atrax Việt Nam

Cảm biến tải 563YH-500kgs, Đại lý chính hãng Atrax Việt Nam

 

100% New Zealand/China

Atrax

Art number: PE-CAB-M08-M-F-2.0

Origin

Vietnam

M8 4 Pin Male to Female cable 2m

100% New Zealand/China

Atrax

Art number: AS-CAB-M12-M-F-2.5

Origin

Vietnam

AS-i M12 Male to Female cable 2.5m

100% New Zealand/China

Atrax

Art number: MS-CAB-C16-4-18-4.0

Origin

Vietnam

3-Phase C16-4 pin Power Cable 4m

100% New Zealand/China

Atrax

Art number: CCN-8-FWD-LR2K0306

Origin

Vietnam

Conveyor Control Node Forward

100% New Zealand/China

Atrax

Art number: CCN-8-FWD-LR2K0304

Origin

Vietnam

Conveyor Control Node Forward

100% New Zealand/China

Atrax

Art number: PE-CAB-M08-M-F-2.0

Origin

Vietnam

M8 4 Pin Male to Female cable 2m

100% New Zealand/China

Atrax

Art number: PE-CAB-M08-M-F-5.0

Origin

Vietnam

M8 4 Pin Male to Female cable 5m

100% New Zealand/China

Atrax Vietnam

Art number: AS-CAB-M12-M-F-2.5

Origin

Vietnam

AS-i M12 Male to Female cable 2.5m

100% New Zealand/China

Atrax Vietnam

Art number: MS-CAB-C16-4-18-6.0

 

 

3-Phase C16-4 pin Power Cable 6m